Citáty

=  Ať každý den stojí za to =


 

Nebe může být i na zemi. Stačí, když  si kousek uschováš  ve svém srdci a když  je na zemi "peklo", ten kousek nebe Ti pomůže překonat nesnáze.

 ¯

Konce jsou součástí života stejně jako začátky, a jsou téměř nevyhnutelné

 ¯

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose

 ¯

Až si necháš vyložit karty, nebo číst z ruky pořád tam budu já...Tvůj osud.

 ¯

Stírám prach z bílých oblázků a pak je po jednom zahřívám v dlani, vždyť také určitě strádají pro lásku a rosa jsou slzy co ulpěly na nich!  

 ¯

Naděje je jedna z nejkrásnějších věcí v životě, protože vám ji nikdo nemůže vzít. To můžete jen vy sami. 

 ¯

Roztáhni ruce, odraz se leť, dívej se z výšky na tenhle svět. Otevři oči a zkus pochopit, proč máš to štěstí na zemi žít.  

 ¯

Kdo chce pomáhat druhým, musí mít jasno sám v sobě, jinak napáchá víc škody než užitku. 

 ¯

Chtěla bych být slzou, která se narodí v Tvých očích,  žije na Tvé tváři a zemře na Tvých rtech.

 ¯

Láska je pírko a když jich je víc, dávají Ti křídla, Ty letíš mi vstříc.

 ¯

 Jsem krutý,  jsem něžný, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla.

 ¯

Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.

 ¯

Stačí jedna chvíle k tomu, abychom se zamilovali. Někdy však nestačí celý život k tomu, abychom zapomněli.

 ¯

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

 ¯

Se štěstím je to jako s brýlemi: Často je marně hledáme a ony nám sedí na nose.

 ¯

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

 ¯

K tomu aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce.

 ¯

Dva milostné dopisy píšeme těžko: První a poslední.

 ¯

Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, jimž jste se obětovali, budou nenávidět.

 ¯

Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí nadále po boku.

 ¯

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich hloupé skutky.

 ¯

Nabídnout přátelství někomu, kdo hledá lásku, je jako nabídnout chleba tomu, kdo umírá žízní.

 ¯

Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.

 ¯

Chceš - li pochopit, co znamená slovo štěstí, musíš je chápat jako odměnu, a ne jako cíl.

 ¯

Zamilovaný člověk je nadšený svítáním, protože se mu spolu s probuzením vrací jeho láska.

 ¯

Naučili jsme se létat jako ptáci, žít ve vodě jako ryby. Jediné, co nám ještě zbývá, je naučit se žít jako lidé.

 ¯

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

 ¯

Život je jak jeviště, na kterém se musíš naučit hrát, i když Ti srdce krvácí, musíš se smát.

 ¯

Život je jak hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš a nejednou uděláš chybu.

Chceš ji opravit, ale je pozdě. Zvoní. A mě matematika nikdy moc nešla.

 ¯

Naučili jsme se létat jako ptáci, žít ve vodě jako ryby. Jediné co nám ještě zbývá,

 je naučit se žít jako lidé.

 ¯

= Citáty pro všechny romantiky a snílky =